Stavebné tlačivá

späť na tlačivá

Žiadosť o vydanie   stavebného povolenia ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o vydanie  stavebného povolenia  (formát pdf.)

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby    (formát pdf.)

 

späť na tlačivá

 

Ohlásenie   drobnej stavby ( editovateľný formát doc.)

Ohlásenie drobnej stavby  ( formát pdf.)

 

Ohlásenie jednoduchej stavby  ( editovateľný formát doc.)

Ohlásenie   jednoduchej stavby (formát pdf.)

 

späť na tlačivá

 

Žiadosť o  predĺženie stavebného povolenia  ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o  predĺženie stavebného povolenia  (formát pdf.)

 

Žiadosť o    predĺženie lehoty výstavby ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o    predĺženie lehoty výstavby (formát pdf.)

 

späť na tlačivá

 

Návrh na vydanie  kolaudačného rozhodnutia( editovateľný formát doc.)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (formát pdf.)

 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na  odstránenie stavby ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o vydanie povolenia na  odstránenie stavby (formát pdf.)

 

 

späť na tlačivá

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením   ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o povolenie  zmeny stavby pred dokončením (formát pdf.)

 

 

Návrh na povolenie  zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby   ( editovateľný formát doc.)

Návrh na povolenie  zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby   ( formát pdf.)

 

späť na tlačivá

 

Návrh na povolenie na  vodnú stavbu – studňu   ( editovateľný formát doc.)

Návrh na povolenie na vodnú stavbu – studňu   ( formát pdf.)

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( editovateľný formát doc.)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  (  formát pdf.)

 

späť na tlačivá

 

Ohlásenie stavebných úprav …  ( editovateľný formát doc.)

Ohlásenie stavebných úprav …  ( formát pdf.)

 

 

Žiadosť o povolenie reklamačného, informačného a propagačného zariadenia ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o povolenie reklamačného, informačného a propagačného zariadenia ( formát pdf.)

 

späť na tlačivá

 

Žiadosť o prekopávku komunikácie ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o prekopávku komunikácie ( formát pdf.)

 

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie   ( editovateľný formát doc.)

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie   ( editovateľný formát doc.)

späť na tlačivá