Ostatné tlačivá

späť na tlačivá

Oznámenie FO o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie PO      *vzniku, *zániku poplatkovej povinností za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ