Zmluvy

späť na povinné zverejňovanie

Zmluvy 2020

 TYP ZMLUVNÝ PARTNER POPIS DÁTUM PODPISU  PLATNÁ ODPLATNÁ DOPOZNÁMKA
ZmluvaPRIMA BANKAZmluva MUU7.1.20207.1.2020

Zmluvy 2019

 TYP ZMLUVNÝ PARTNER POPIS DÁTUM PODPISU  PLATNÁ ODPLATNÁ DOPOZNÁMKA
ZmluvaČECH, s. r. o.Zmluva
o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov
23.12.201923.12.2019
ZmluvaPRIMA BANKAZmluva Prima Banka Municipalny Uver
strana 2
10.12.201910.12.2019
ZmluvaEkoverZmluva Ekover 2019

Ekover rámcová zmluva 2019
17.12.2018

17.12.2018
1.1.2019

1.1.2019
31.12.2019

31.12.2028

Zmluvy 2018

 TYP ZMLUVNÝ PARTNER POPIS DÁTUM PODPISU  PLATNÁ ODPLATNÁ DOPOZNÁMKA
Mandátna zmluvaĽubomír KaňuchPO a BOZP
strana 1
strana 2
20.11.20181.1.2019na neurčito
ZmluvaŠportfinal, s. r. o.Dohoda o vyrovnaní

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
priloha 1
18.8.201820.8.2018
ZmluvaTOPSETPoverenie spracovaním osobných údajov25.5.2018
ZmluvaTOPSETSpracovanie osobných údajov25.5.2018
Záložná zmluvaMinisterstvo dopravy
a výstavby SR
MDV SR strana 1
MDV SR strana 2
MDV SR strana 3
MDV SR strana 4
18.5.201824.5.2018
Kúpna zmluvaVýchodoslovenská distribučná, a. s.Kúpna zmluva VSE strana1
strana2
strana3
detail
Geometrický plán
16.5.201816.5.2018
ZmluvaSPPo nájme plyn. zariadenia15.1.201815.1.2018
ZmluvaSPPo údržbe a opravách15.1.201815.1.2018
DodatokSPP dodatok k zmluvám o dodávke plynu15.1.201815.1.2018
ZmluvaEkoverročná zmluva 201828.12.20171.1.201831.12.2018

späť na povinné zverejňovanie

Zmluvy 2017

 TYP ZMLUVNÝ PARTNER POPIS DÁTUM PODPISU  PLATNÁ ODPLATNÁ DOPOZNÁMKA
ZmluvaPrima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom
účte
28.11.201728.11.2017
Zmluva o dieloLO-BE Slovakia, s. r. o., BratislavaZmluva o dielo
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Granč-Petrovce
14.8.201714.8.201715.11.2017
Zmluva
Ministerstvo kultúry SR

strana 1; strana 2;
strana 3; strana 4;
strana 5; strana 6;
strana 7; strana 8; strana 9
Dotácia na  rekonštrukciu  " Kaštieľ s areálom - filagória" 15.6.2017 20.6.2017  

Zmluvy 2016

TYP ZMLUVNÝ PARTNER POPIS DÁTUM PODPISUPLATNÁ ODPLATNÁ DOPOZNÁMKA
Zmluva Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

strana 1; strana 2; strana 3; strana 4; strana 5

Kúpna zmluva 3.10.2016 3.10.2016
Protokol  Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

strana 1; strana 2
Protokol o fyzickom odovzdaní3.10.2016.3.10.2016
Zmluva
Mäso - údeniny Ladislav Kočík

strana 1, strana 2

Rámcová kúpna zmluva 2.9.2016 2.9.2016
Zmluva
 
Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

strana 1 ;strana 2 ; strana 3 ; strana 4 ; strana 5 ; strana 6
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy29.7.201629.7.2016na dobu neurčitú
Zmluva ENVI-PAK, a.s.
strana 1; strana 2
Zmluva o budúcej zmluve24.3.201624.3.2016
Zmluva ENVI-PAK, a.s.

strana 1; strana 2
Zmluva30.5.201630.5.2016na dobu neurčitú
Všeobecné podmienky ENVI-PAK, a.s.

strana 1; strana 2; strana 3; strana 4
Všeobecné podmienky30.5.201630.5.2016
Dodatok
ŠFRB  Bratislava

strana 1; strana 2

dodatok č. 1. 10.5.201610.5.2016
Zmluva
 
Ekover, s. r. o. Spišské Vlachy

strana 1; strana 2;  strana 3;  strana 4;  strana 5;  strana 6

Ročná zmluva o zbere, odvoze komunálneho odpadu ... 30.12.20151.1.2016 31.12.2016
 Zmluva
TOPSET Solutions s. r. o., Stupava

strana 1;  strana 2;  strana 3;  strana 4;  strana 5;  strana 6;  strana 7;  strana 8
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore ...  1.3.2016 11.3.2016
Dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

strana 1;  strana 2;  strana 3strana 4

Dodatok č. 4  k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 22.2.2016 22.2.2016

späť na povinné zverejňovanie

 Typ  Zmluvný partner  Popis  Dátum podpisu  Platná od  Platná do
 Dodatok č.3 MH SR
strana 1strana 2
 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku . Ministerstvo hospodárstva SR …  7.10.2015  12.10.2015
 Dodatok č.2 MH SR
strana 1,  strana 2, strana 3,  strana 4,  strana 5strana 6,  strana 7
 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku . Ministerstvo hospodárstva SR …  4.9.2015  10.9.2015
 Zmluva Ján Maník

strana 1strana 2, strana 3strana 4, strana 5strana 6, strana 7strana 8, strana 9strana 10

Prílohy :
Osvedčenie
Rozpočet
Svetelno technický výpočet 1,  STV 2,   STV 3,    STV 4,    STV 5,     STV 6,    STV 7

 Zmluva o dielo 01 / 07 / 2015 – rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia …  28.7.2015  29.7.2015
späť na povinné zverejňovanie
 Dodatok GreEnergy Slovakia, s. r. o. Žilina  Dodatok č. 1 k Zmluve…  27.7.2015  28.7.2015
 Dohoda Coleco  Dohoda o odpustení dlhu  13.7.2015  13.7.2015   na neurčito
 Záložná zmluva ŠFRB

strana 1strana 2,  strana 3strana 4Potvrdenie o zverejnení 

 Štátny fond rozvoja bývania  7.7.2015  9.7.2015
 Dodatok č.1 MH SR
strana 1strana 2, strana 3,  strana 4, strana 5strana 6, strana 7strana 8, strana 9strana 10
 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku . Ministerstvo hospodárstva SR …  29.5.2015  30.5.2015
 Zmluva  SPP – distribúcia, a.s.  Zmluva o nájme plynárenského zariadenia  10.4.2015  23.4.2015   na neurčito
späť na povinné zverejňovanie
 Zmluva SPP – distribúcia, a.s.  Zmluva o údržbe a opravách …  10.4.2015  21.4.2015   na neurčito
 Dodatok   UNION poisťovňa, a. s.

Dodatokživelné…,

odcudzenie…príloha

 Dodatok  č.3 k zmluve, živelné poistenie, poistenie pre  prípad odcudzenia, príloha  31.3.2015  31.3.2015
 Dodatok  SPP, a. s.

strana 1strana 2strana 3

 Dodatok č. 2 k Zmluvám o dodávke plynu  31.1.2015  31.1.2015
 Zmluva  TOPSET Solutions s. r. o.

strana 1strana 2, strana 3strana 4, strana 5strana 6, strana 7strana 8,
Licenčné podmienkyVšeobecné podmienky 1Všeobecné podmienky 2

 Zmluva o aktualizácií programov…  9.10.2014  9.10.2014
späť na povinné zverejňovanie
 Zmluva  MIlan ZUBEREC strana 1strana 2strana 3  Zmluva o dielo

Dohoda o zmluvnej cene

 9.10.2014  9.10.2014
 Dohoda  DOPS s. r. o.

strana 1strana 2strana 3

 Dohoda o postúpení práv a povinností  30.04.2014  30.04.2014
 Dodatok  Topset Solutions s.r.o.  Zmluva o aktualizácií programov  27.3.2014  4.4.2014
 Dodatok Prima banka Slovensko, a.s.  Zmluva o Dexia Komunál univerzálny úver č. 18/041/08 Dodatok č. 5  27.2.2014  27.2.2014
 Dodatok Prima banka Slovensko ,a. s.  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)č. 54/009/10 Dodatok č. 5  27.2.2014  27.2.2014
 Zmluva  P Bašista  Zmluva o zrušení predkupného práva  11.12.2013  11.12.2013
späť na povinné zverejňovanie
 Dodatok  DOPS s. r. o.

strana 1strana 2

 Dodatok č. 1 k Zmluve 1/2013  30.10.2013  30.10.2013
 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti Štátny fond rozvoja bývania

strana 1strana 2, strana 3strana 4, strana 5strana 6, strana 7

 Nájomný bytový dom v obci Granč-Petrovce  9.8.2013  9.8.2013
 Dodatok k zmluve č. 2 Make Technology, s. r. o., Bratislava  Dodatok k zmluve o dielo č. 2- termín zahájenia  28.6.2013  28.6.2013
 Dodatok k zmluve  Make Technology, s. r. o., Bratislava  Dodatok k zmluve o dielo  27.5.2013  27.5.2013    12 / 2013
 Zmluva Make Technology, s. r. o., Bratislava  Výstavba zberného dvora komunálneho odpadu  24.5.2013  27.5.2013    12 / 2013
späť na povinné zverejňovanie
 Zmluva  SPP – distribúcia, a.s.  Zmluva o nájme plynárenského zariadenia  6.5.2013  6.5.2013   na neurčito
 Zmluva  UniCredit Banka Slovakia, a.s.  Zmluva o úvere  1.3.2013  1.3.2013
 Dodatok Primabanka Slovensko, a.s.  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)č. 54/009/10 Dodatok č. 4  21.2.2013  21.2.2013
 Dodatok  Prima banka Slovensko, a.s.  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)č. 54/003/12 Dodatok č. 1  21.2.2013  21.2.2013
 Zmluva DOPS s. r. o.

strana 1 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8

 Zmluva o dielo č. 1 / 2013  7.2.2013  7.2.2013
späť na povinné zverejňovanie
 Zmluva Ministerstvo hospodárstva SR

podpisy

 Zmluva o poskytnutí nenávratneho fin. príspevku  10.1.2013  5.2.2013
 Ročná zmluva Ekover, s. r. o.  Zber, odvoz komunálneho odpadu  1.1.2013  28.1.2013   31.12.2013
 Rámcová zmluva Ekover, s. r. o.  Zber, odvoz komunálneho odpadu  1.1.2013  28.1.2013   31.12.2018
späť na povinné zverejňovanie

Zmluvy 2012

TYPZMLUVNÝ PARTNERPOPIS DÁTUM PODPISUPLATNÁ ODPLATNÁ DOPOZNÁMKA
Zmluva UNION poisťovňa, a. s.  Poistenie skla 3.2.2012 16.2.2012
 Zmluva UNION  poisťovňa, a. s.  Poistenie elektroniky a strojov 3.2.201216.2.2012
 Zmluva  UNION poisťovňa, a. s.  Poistenie pre prípad odcudzenia 3.2.201216.2.2012  
Zmluva UNION poisťovňa, a. s.Poistná zmluva   3.2.2012 16.2.2012

Zmluvy 2011

TypZmluvný partnerPopisDátum podpisuPlatná odPlatná doPoznámka
 Dodatok DEXIA banka Slovensko, a.s.  dodatok č. 3 k zmluve o úvere  25.11.201128.11.2011  
 Zmluva Úrad vlády SRposkytnutie finančných prostriedkov na projekt "Program revitalizácie krajiny..." 10.6.2011 10.6.2011
 Zmluva Komunálna poisťovňaúrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  8.5.20118.5.2011
 Zmluva Východoslovenská distribučná, a.s.  pripojenie do distribučnej sústavy 7.2.2011 23.2.2011
DodatokDEXIA banka Slovensko, a.s. eurofondy – úver 23.2.2011 23.2.2011